ادامه مطلب...

این سوالات برای ارزیابی سریع شنوایی فرد بسیار کمک کننده می باشند.

 ادامه مطلب...

ادامه مطلب...

ادامه مطلب...

 

تعویض باتری

دقت کنید که همواره مشابه باتری سمعکی که شنوایی شناسان در اختیار شما قرار داده است را تهیه کنید.

در اولین فرصت باتری تمام شده را از سمعکخود خارج کرده و یک باتری نو جایگزین کنید.

وقتی میزان جریان باتری کم شد شما صدای دو بیپ را می شنوید این هشدار اولیه زمانی رخ می دهد که هنوز باتری شما چندین ساعت دیگر کار  می کند.این هشدار اولیه هرچند دقیقه تکرار می شود و نشان می دهد که زمان آن است که شما باتری را تعویض کنید.

اگر باتری کاملا خالی شود سمعک شما خاموش می شود.در این زمان شما صدای 4 بیپ را می شنوید که نشان می دهد سمعک دیگر کار نمی کند.

بنابراین صدای بیپ دلیل بر اختلال در سمعک شما نیست

 

نحوه تعویض باتری سمعک:ادامه مطلب...

درب باتری سمعک را کاملا باز کنید.برچسب باتری جدید را ازآن جدا کنید.برای قرارگیری صحیح باتری اطمینان حاصل کنید علامت +روی باتری رو به علامت + روی درب باتری قرار گرفته است.سپس درب باتری را ببندید.اگر رطوبت روی سطح باتری نشسته باشد باید قبل از استفاده باتری راخشک کنید.زمانی که باتری را تعویض می کنید چند ثانیه طول می کشد تا باتری با حداکثر ظرفیت خود کار کند.

اگر احساس کردید درب باتری به راحتی بسته نمی شود ممکن است باتری را اشتباه قرار داده باشید.باتری را خارج کرده و دوباره آن را جایگذاری کنید.

 

 

 

 

 

روشن و خاموش کردن سمعک:ادامه مطلب...

غالب سمعک ها با بستن درب باتری زمانی که باتری را داخل آن قرار داده اید روشن میشود.در بعضی سمعک ها دکمه برجسته ای روی سمعک است که برای خاموش کردن سمعک از آن استفاده می شود.در غالب سمعک ها وقتی درب باتری بسته می شود یک صدای آهنگین اولیه شنیده می شود که نشان می دهد باتری درست قرار گرفته و سمعک شما به درستی کار می کند.

برای خاموش کردن سمعک درب باتری را به آرامی باز کنید.

برای عمر بیشتر باتری اطمینان حاصل کنید در مواقعی که از سمعک استفاده نمی کنید درب باتری آن باز باشد.

 نکته مهم:

برخی اوقات برای جریان یافتن هوا دراخل سمعک زمانی که از سمعک استفاده نمی کنید درب باتری را به طور کامل باز کنید به خصوص در هنگام شب که برای مدت طولانی تری از سمعک استفاده نمی کنید.

 

 

 

 

 

 

 

نحوه قرار دادن سمعک در گوشادامه مطلب...

نوک سمعک را داخل کانال گوش قرار دهید.

لاله گوش خود را به عقب کشیده وسمعک را به آرامی داخل کانال گوش خود قرار دهید.

هرگزاز درب باتری به عنوانوسیله ای برای گذاشتن یا برداشتن سمعک استفاده نکنید.

 

 

 

 

 

 

 

 

نگهداری از سمعکادامه مطلب...

کانال گوش شما جرم گوش تولید می کند که ممکن است خروجی سصوتی سمعک یا سوراخ تهویه قالب سمعک را مسدود کند.بنابراین جلوی ورودی صدای سمعک شمافیلتری برای جلوگیری از ورود جرم به سمعک وجود دارد.

اگر سمعک خود را در دست نگه داشتهاید در یک سطح نرم قرار بگیرید تا در صورت افتادن سمعک آسیب به آن نرسد.

 

تمیز کردن سمعک

_درب باتری را باز کنید.

_هر گونه جرم موجود در دهانه  خروجی صدا یا تهویه هوا را خارج کنید.

_اگر دهانه سمعک کثیف باشد یا جرم داخل آن قرار گرفته باشد عمکرد سمعک را مختل می کند.به آرامی و با احتیاط مواد زاید در دهانه سمعک را خارج کنید.

_برای تمیز کردن سوراخ تهویه هوا به راحتی می توانید بری را در سرتاسر آن حرکت دهید.

_برای تمیز کردن سطح خارجی آن از پارچه مخصوص داخل جعبه سمعک استفاده کنید.

هیچگاه نباید سمعک را بشویید یا در معرض مواد شیمیایی قرار دهید.

 

 

 

نحوه تعویض  فیلتر سمعک

1-آچار مخصوص این کار را که درشکل نشان داده شده است از داخل بسته خارج کنید.این آچار دو سر دارد که روی یکی از آنها فیلتر جدید قرار دارد و سر دیگر برای خارج کردن فیلتر قبلی است.

2-سر خالی آچار را وارد فیاتر قدیمی سمعک کرده وآن را بیرون بکشید.

3-فیلتر جدید را وارد سمعک کنید.

4-آچار مورد استفاده را دور بیندازید.

ادامه مطلب...

 

 

ادامه مطلب...

 

گوش و اجزای آن:

گوش انسان از سه بخش شامل گوش خارجی‚گوش میانی و گوش داخلی تشکیل شده است.صدا پس از عبور از مجرای گوش به پرده گوش می رسد وموجب ارتعاش آن می شودسپس این ارتعاشات از گوش میانی گذشته و در نهایت به بخش حلزون گوش داخلی می رسد.هر کدام از ارتعاشات صوتی با فرکانس های مختلف در قسمت مربوط به خود در حلزون دریافت و تبدیل به امواج صوتی می شوند.این امواج سرانجام از طریق عصبشنوایی به مغز می رسند و به این ترتیب صداشنیده و درک می شود.