به منظور رفاه حال بیماران سالمند و یا کم توان و همچنین صرفه جویی در هزینه بیمارانی که فاصله زیادی با مرکز دارند ارایه خدمات ارزیابی شنوایی-مشاوره سمعک-قالب گیری -تجویز و تنظیم سمعک در منزل امکانپذیر میباشد